La consultoria de sistemes d'informació normalment s'aplica quan l'empresa ja està ben organitzada, encara que a vegades pot ser font d'innovació per ella mateixa.

Alguns exemples d'iniciatives en aquesta àrea poden ser:

  • El·laboració d'un Pla de Sistemes.
  • Assessorament en la selecció d'una eïna: ERP, CRM, SCM, BI, etc.
  • Fer la Gestió del Projecte d'implantació d'una eïna.
  • Definició funcional i tècnica de nous models de negoci.
  • Desenvolupament d'aplicacions web.
  • Desenvolupament d'Apps per a smartphones i tablets.
  • Manteniment d'aplicacions.

Si desitja informació al voltant dels nostres serveis de consultoria de negoci pot omplir el següent formulari.